نسل جديدي از تخت‌هاي جراحي ابداع شد

كمپاني آلماني TRUMPF نسل جديدي از تخت‌هاي جراحي را ابداع كرد. اين تخت متحرك جراحي در هر نوع جراحي قابل استفاده است. با استفاده از ستون قابل تغيير الكتريكي و ميز قابل تنظيم دستي، مهندسان اين شركت تركيب جديد و بهبود يافته اي را ايجادكرده اند. بيمار بر روي قسمتي با پدهاي فومي ويسكوالاستيك قرار مي‌گيرد كه از ويژگي تسكين فشار عالي برخوردار است. محل هاي لازم براي قرارگيري پاي پرسنل در كنار بيمار، مناسب طراحي شده اند.

چرخ هاي زيرين داراي دو مفصل چرخشي هستند كه سيكل رساندن بيمار به محل مورد نظر را آسان و بي درسر مي سازد. پرستاران مي توانند بيماري با وزن 225 كيلو را روي سطح هموار يا ناهموار، به سادگي حركت دهند. براي حركت عمودي ستون تخت، يك سيستم كنترل از راه دور نيز تعبيه شده است.

مدل كم ارتفاع اين ميز تا 600 ميلي متر تغيير ارتفاع مي دهد كه براي جراحي هاي لاپاراسكوپي ايده آل است. امكان تغيير طول دستي تا 250 ميلي‌متر، خطر برخورد بازوي سيستم تصويربرداري در جراحي هايي كه نياز به تصويربرداري در حين عمل را دارند، از بين مي‌برد. استفاده از ميزهايي كه اجازه فلوروسكوپي 360 درجه اي را در حين انجام جراحي هاي اعصاب يا قلب و عروق فراهم مي كند.

مهندس زينب رامشاني